เทคโนโลยี

ห้องผ่าตัดไฮบริด

ห้องผ่าตัดไฮบริด

 เหมาะสำหรับการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีสายสวนทางหลอดเลือด และมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะต้องผ่าตัดแก้ไขหากเกิดข้อผิดพลาด เช่น•  การใช้สายสวนรักษาเส้นเลือดใหญ่โป่งพอง Endovascular aneurysmoraphy EVAR ซึ่งลดผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดได้มาก •  การเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยการใช้สายสวน Tran Arterial Valvular Implantation (TAVI) โดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดหัวใจ สาหรับผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการผ่าตัดใหญ่ •  การรักษาที่ต้องใช้การรักษาร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา เช่น การรักษาการเต้นของหัวใจผิดปกติ Electrophysiology เป็นต้น

ห้องผ่าตัดไฮบริดให้ประสิทธิภาพเหนือกว่าการผ่าตัดทั่วไปอย่างไร ?
1. กระบวนการในการวินิจฉัยและรักษาเกิดขึ้นได้ในครั้งเดียวกัน (one visit) 

2. หัตถการปลอดภัย (safer procedures)

 3. ระยะเวลาทำหัตถการสั้นลง (shorter procedures) 

4. ได้ภาพทางรังสีระหว่างหัตถการ (faster imaging) 

5. ผลลัพธ์การรักษาดี (better outcomes) 

6. พักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลเวลาสั้นลง (shorter hospital stays) 

7. เหมาะกับผู้ป่วยที่มีภาวะโรคซับซ้อนและมีภาวะเสี่ยงสูง