เทคโนโลยี

นวัตกรรมการควบคุมในห้องครัวของคุณ

สมาร์ทเทคโนโลยีคู่กับเครื่องใช้ที่คุณชื่นชอบ, เช่น ก๊อกน้ำ และ พื้นผิวเตา สามารถควบคุมผ่านเทคโนโลยีอันชาญฉลาด บ้านหลายคนได้แท็บเล็ตสมาร์ทหรือแป้นพิมพ์ที่สร้างขึ้นในผนังในห้องครัวให้มีการเข้าถึงของส่วนอื่น ๆ ของบ้าน ในขณะที่เจ้าของบ้านหลายคนชอบทิศทางบนหน้าจอของตู้เย็นของพวกเขาที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่สามารถเล่นเพลงหรือพวกเขาสามารถรับชมรายการโทรทัศน์การปรุงอาหารของพวกเขาพร้องกับได้ชมสิ่งที่เขาชื่นชอบ บนหน้าจอของตู้เย็น