เทคโนโลยี

ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียน

ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (eALPR)ที่รองรับภาษาไทยได้แม่นยำที่สุดในประเทศไทยและติดตั้งจริงทั่วประเทศกว่า 416 จุด ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคใต้ โดยได้รับความไว้วางใจในประสิทธิภาพของระบบทีมงานติดตั้งและทีมงานที่บริการมาตรฐาน

 

คุณสมบัติของระบบ

-ตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

-สามารถอ่านป้ายทะเบียนได้ทั้งป้ายธรรมดาป้ายสีเหลืองป้ายทะเบียนประมูล ป้ายรถทหาร ป้ายรถตำรวจ ฯลฯ

-บันทึกข้อมูลทะเบียนที่อ่านได้ทั้งข้อความ ภาพทะเบียน ภาพโดยรวมตัวนรถด้านหน้าและภาพโดยรวมตัวรถด้านหลัง

-แสดงภาพ Real time ของกล้องจับทะเบียนของกล้องภาพโดยรวมตัวรถด้านหน้าและด้านหลัง

-ค้นหาข้อมูลการอ่านทะเบียนย้อนหลังตามวันที่ ทะเบียนใกล้เคียง ประเภทรถ

-ระบุทะเบียนต้องสงสัยและแจ้งเตือนทะเบียนต้องสงสัย

-เชื่อมต่ออุกรณื I/O ภายนอกเช่น Siren ฯลฯ