เทคโนโลยี

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ที่ช่วยเตรียมรับมือแผ่นดินไหว

นักวิทยาศาสตร์ ศึกษาทดลองโดยได้นำเซ็นเซอร์มาใช้ให้มากขึ้นในพื้นดิน เพื่อให้ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน สามารถ ช่วยให้เราเข้าใจ การเคลื่อนไหวของ โลกและ เตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการตอนนี้ ทีมงานระดับโลกทั้งนักธรณีวิทยา นักคณิตศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ได้ใช้ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ที่จะเลียนแบบการสั่นสะเทือนความณ์ครั้งใหญ่ต่อไปได้ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหว การศึกษาในเรื่องนี้ทำให้มนุษย์มัความพร้อมและสามารถรับมือกับภัยพิบัติได้เพื่อจำลองการ เกิดแผ่นดินไหว ไฮเน็ค และ ทีมงานของเขา สร้าง แบบจำลอง 3 มิติ ของโลกและ การทดสอบ สถานการณ์ที่แตกต่าง พวกเขาใช้ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ที่ขับเคลื่อนโดย coproessors Intel Xeon Phi เช่น เท็กซัส ขั้นสูง Computing Center แตกตื่น เพื่อจำลอง การเคลื่อนไหว พื้นดิน ที่มีระดับ ประวัติการณ์ ของความถูกต้อง