เทคโนโลยี

พลาสติกคงรูปที่รีไซเคิลได้

พลาสติกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ พลาสติกคืนรูปได้ ที่สามารถใช้ความร้อนปรับเปลี่ยนรูปทรงและนำไปรีไซเคิลได้ ส่วนพลาสติกคงรูป จะใช้ความร้อนเพื่อขึ้นรูปได้เพียงครั้งเดียวและรีไซเคิลไม่ได้ แม้ว่าจะถูกความร้อนสูงก็ตาม เนื่องจากการที่พลาสติกคงรูปได้รับความนิยมในการนำไปผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ มากกว่า ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ แผงวงจรไฟฟ้า รวมถึงการผลิตยานอวกาศ แต่เมื่อเสื่อมอายุใช้งาน ก็กลายเป็นขยะจำนวนมหาศาล เพราะไม่สามารถรีไซเคิลได้ แนวคิดเรื่องการสร้างพลาสติกคงรูปที่รีไซเคิลได้จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวารสาร Science เมื่อปี 2014 รายงานเกี่ยวกับการค้นพบพลาสติกคงรูปแบบใหม่ที่รีไซเคิลได้ แต่ยังคงความแข็งแรงเหมือนเดิม ซึ่งเรียกว่า Polyhexahydrotriazine หรือ PHTs โดยสามารถใช้กรดชนิดพิเศษเพื่อหลอมละลายได้และนำไปสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เรื่อย ๆ และเป็นที่คาดการณ์ว่าพลาสติกแบบใหม่จะเข้ามาแทนแบบเก่าภายใน 5 ปี และจะถูกใช้ผลิตเป็นสิ่งของแพร่หลายมากขึ้นในปี 2025 ด้วย