เทคโนโลยี

“โดรน” สำหรับส่งสินค้า

พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีทำให้ “โดรน” จากเดิมที่ใช้สำหรับถ่ายภาพหรือบันทึกวีดีโอในมุมสูง ปัจจุบันมันได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งสินค้าให้ถึงหน้าบ้านได้อย่างรวดเร็ว แบบไม่ต้องกลัวรถติด ซึ่งในปี 2015 ที่ผ่านมา DHL และ Amazon ได้เริ่มใช้โดรนเพื่อการส่งสินค้าขนาดเล็ก และในปี 2016 นี้ เชื่อว่ารูปแบบการส่งสินค้าด้วยโดรนจะได้รับความนิยมมากขึ้นในหลายประเทศ รวมถึงให้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ