เทคโนโลยี

ระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ

เป็นโปรแกรมระบบกล้องวงจรปิดที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มากกว่า3500ตราสินค้าโดยที่ตัวระบบเป็นโปรแกรมที่สามารถบริหารจัดการหน้าจอพร้อมทั้งระบบวิเคราะห์ภาพคือส่วนในการทำภาพจากหน้าจอมาประมวลผลเพื่อนำข้อมูลที่ประมวลผลไว้แล้วไปใช้ต่อได้

คุณสมบัติของระบบ

-รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์กล้องวงจรปิดมากกว่า 3500ตราสินค้า

-รองรับการใช้งานกับกล้องวงจรปิดได้ไม่จำกัดจำนาน

-สามารถบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้และกำหนดสิทธิเข้าถึงระบบของผู้ใช้ได้

-สามารถแสดงผลเชื่อมต่อกับ Google Map หรือสามารถเชื่อมโยงกับแผนที่ที่ทำขึ้นเองได้

-มีระบบ Video Analytic (ระบบวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหว) เพื่อนำข้อมูลไปใช้ต่อ

-สามารถทำงานโดยควบคุมระยะไกลจาก มือถือ แท็บเลตและคอมพิวเตอร์ในระยะไกลได้

ทั้งนี้เราสามารถกำหนดหน้าต่างการทำงานได้อิสระและสามารถเพิ่มแถบเครื่องมือให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ตามต้องการ