เทคโนโลยี

เครื่องมือวัดมลพิษ

เซ็นเซอร์วัดมลพิษทางอากาศ ในขณะนี้กำลังเป็นที่สนใจใน Portland และ Oregon โดยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้จะช่วยผลักดันให้โรงงานในบริเวณนั้นลดการปล่อยมลพิษในอากาศทำให้สามารถควบคุมและลดมลพิษในอากาศได้ ซึ่งเซ็นเซอร์นี้สามารถที่จะแบ่งปันข้อมูล คุณภาพอากาศได้แบบ real-time

 

 

เทคโนโลยีนี้จะทำให้ ผู้คนได้รับรู้สภาพอากาศความเป็นพิษ ก๊าซเรือนกระจก รอบตัวที่อาศัยอยู่ได้เป็นต้นทำให้ หมู่บ้าน ชุมชน จนไปถึงเมืองใหญ่มีคุณภาพในการใช้ชีวิตดีขึ้นโดยการควบคุมมลภาวะในอากาศ