เทคโนโลยี

การปฏิวัติอุตสาหกรรม

เราทุกคนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไวมากและธุรกิจจะต้องคิดค้นเพื่อให้ทันกับแนวโน้มและความต้องการขอผู้คน ในทุกวันนี้โลกเราได้มีการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างกันมากขึ้นและมีความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงในระดับที่แตกต่างกัน  ในความเป็นจริงอินเทอร์เน็ตเป็นตัวขับเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สิ่งที่หลายคนเรียก "การปฏิวัติอุตสาหกรรม"