เทคโนโลยี

หุ่นยนต์ตรวจจับความเคลื่อนไหวทางอากาศ

Air Drones

หุ่นยนต์ตรวจจับความเคลื่อนไหวทางอากาศ ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างมากในหลายองค์กร เพื่อเป้าหมายในการติดตามผลทางอากาศ บางองค์กรนำไปใช้ในการสำรวจและเฝ้าระวัง แต่ก็มีการนำไปเป็นเครื่องมือทางการทหารด้วยเช่นกัน