เทคโนโลยี

อุปกรณ์สวมหัวที่สามารถแสดงภาพเสมือนสมจริง

Oculus Riftอุปกรณ์สวมหัวที่สามารถแสดงภาพเสมือนสมจริง (Virtual Reality) ซึ่งภายในแว่นเป็นจอภาพที่แยกตาซ้ายและตาขวาออกจากกัน ภาพที่ได้จึงเป็น 3 มิติ โดยพื้นที่ของจอภาพจะกินบริเวณกว้างไปถึงหางตา ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกได้ถึงความสมจริงของภาพ และยังมีระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวของศีรษะ เมื่อเวลาหันหรือเปลี่ยนทิศทางการมอง มุมมองในแว่นก็จะเปลี่ยนตาม สามารถใช้งานร่วมกับเกมมันส์ๆ บนเครื่องพีซีพร้อมมอบความสมจริงชนิดที่ว่าวางจอยคอนโทรลเลอร์กันไม่ลง