เทคโนโลยี

ระบบขนส่งความเร็วสูง

Hyperloopแนวคิดระบบขนส่งความเร็วสูงที่ใช้ท่อลดแรงดัน ขับเคลื่อนยานแคปซูลที่ทำงานด้วยแรงผลักของมอเตอร์เหนี่ยวนำและแรงอัดอากาศ แนวคิดนี้ถูกเปิดเผยออกมาในเดือนสิงหาคม 2013 ซึ่งหากแนวคิดนี้ผ่านการอนุมัติจะสามารถวิ่งจาก Los Angeles ไปยัง San Francisco Bay ได้ด้วยเวลาเพียง 35 นาที ซึ่งเทียบได้ว่าผู้โดยสารจะเดินทางด้วยความเร็วเฉลี่ย 962 กิโลเมตร/ชั่วโมง และสามารถทำความเร็วสูงสุดด้วยความเร็ว 1,220 กิโลเมตร/ชั่วโมง