เทคโนโลยี

รถพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง

แนวความคิดเรื่องการนำเซลล์เชื้อเพลิงมาใช้กับรถยนต์มีมานานแล้ว เพราะมีคุณสมบัติมากกว่ารถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและไฮโดรคาร์บอน แต่บริษัทผลิตรถหลายรายเพิ่งวางแผนที่จะผลิตรถพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง โดยเป็นที่คาดการณ์ว่ารถรุ่นดังกล่าวจะมีราคาที่ 70,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2.2 ล้านบาท) และราคาอาจจะลดลงเมื่อมีผู้ผลิตมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งปกติแล้ว รถพลังงานไฟฟ้าต้องอาศัยการชาร์จจากแหล่งพลังงานภายนอก แต่เซลล์เชื้อ เพลิงจะสร้างพลังงานขึ้นมาเองด้วยการใช้ไฮโดรเจนหรือก๊าซธรรมชาติ แล้วนำไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ และจะถูกดึงมาใช้ในการขับเคลื่อนรถนั่นเอง

ไม่เพียงเท่านี้ รถพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงสามารถวิ่งได้ไกลถึง 650 กิโลเมตรต่อก๊าซไฮโดรเจนหนึ่งถัง อีกทั้งยังใช้เวลาเติมก๊าซดังกล่าวให้เต็มถังเพียง 3 นาทีเท่านั้น ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือ ก๊าซไฮโดรเจนเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ปล่อยแต่น้ำออกมา ซึ่งเป็นการช่วยลดมลภาวะทางอากาศได้ดีเลยทีเดียว