เทคโนโลยี

ระบบการจัดการเอกสาร

เมื่อใดก็ตามที่คุณรวมซอฟแวร์เข้าสู่ธุรกิจของคุณคุณจะต้องปรับให้เข้ากับความต้องการขององค์กรของคุณและกระบวนการทางธุรกิจ  ระบบซอฟแวร์ที่พบมากที่สุดสำหรับองค์กร ได้แก่ DMS (ระบบการจัดการเอกสาร) ERP (การวางแผนทรัพยากรขององค์กร) และแน่นอน CRM (การบริหารลูกค้าสัมพันธ์) ซอฟต์แวร์นี้จะต้องมีการใช้โดยกลุ่มพิเศษของพนักงานที่มีตัวเลือกของการทำงานร่วมกันแบบ real-time ร่วมกันได้ง่าย, การทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและฟังก์ชั่นอื่น ๆ ที่มีความอุดมสมบูรณ์