เทคโนโลยี

ยกตัวอย่าง BIG DATA และ ANALYTICS

ยกตัวอย่าง BIG DATA และ ANALYTICS  
 Amazon      

   การแนะนำสินค้าอย่างอัตโนมัติ (Recommendation Engine) ของ Amazon ที่อาศัยสถิติของการเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าของผู้ใช้งาน เพื่อแนะนำสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย เป็นนวัตกรรมแรกที่อาศัย Big Data เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ  ด้วยเทคนิคของ Analytics ดังกล่าว อาศัยเพียงข้อมูลสถิติของลูกค้า เช่นว่าเขาได้เข้าชมและเลือกซื้อสินค้าอะไรบ้าง หรือได้เข้าเว็บไซต์อะไรบ้าง สามารถคำนวนเป็น Demographic ของลูกค้าอย่างแม่นยำ เช่น เพศ อาชีพ อายุ ที่อยู่ จวบจนกระทั่งสามารถแนะนำสินค้าที่ถูกต้องห้กับลูกค้าได้  นอกไปจากนี้ Analytics ชั้นสูงอย่างแท้จริง ยังสามารถชี้ตัวตนของลูกค้าได้ อย่างเป็นที่น่าตกใจ


Google       

 สำหรับ Google นั้น Big Data ที่สำคัญ คือสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ และการใช้ Search Engine ของลูกค้า เพื่อที่สามารถทำ Analytics เพื่อเลือกนำเสนอโฆษณาที่ถูกต้องให้กับลูกค้าได้ ในนามของ AdChoice  นอกจากนี้ Google ยังอาจสามารถใช้ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อความที่ลูกค้าเขียนใน Gmail เพื่อเรียนรู้ถึงความต้องการของลูกค้าได้  นอกจากนี้ Google ยังได้มีทีมงานทางด้าน Big Data และ Analtics ที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับปริญญาเอกเป็นจำนวนมาก และเครื่องมือแรกเริ่มของ Cloud Computing หรือ Grid Computing ยังเป็นนวัตกรรมของของ Google ดั่งเช่น MapReduce หรือ G