เทคโนโลยี

อาคารอัจฉริยะในยุโรป

มันก็มักจะเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยของอาคารสำนักงานแห่งใหม่สำหรับสำนักงานใหญ่ของ บริษัท ดูดีอย่างยั่งยืนอาคารที่ออกแบบไม่ได้เป็นเพียงการร้องขอว่าการดูแลธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟส่องสว่างของมันไม่มากกว่าเพียงแค่สีสันขึ้นห้อง บริษัท กำลังมองหาที่จะเพิ่มความสะดวกสบายของผู้โดยสารในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของระบบอาคารและการลดลงของการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน