Technology

บ้านอัจฉริยะ

เทคโนโลยี "สมาร์ท" จากโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่คุณพกพาในกระเป๋าของคุณได้ถ้าพัฒนามาตลอดระยะเวลาหลายปี ทำให้สามานำเทคโนโลยีเหล่านี้มาควบคุมระบบ ต่างๆภายในบ้านได้ และยังสามารถใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านอีกด้วย ดูเหมือนเทคโนโลยีเหล่านี้จะทำให้ใครหลายคนประทับใจไม่ใช่น้อย และแน่นอนว่าภายอนาคตอีกไม่กี่ปีเราคงได้สัมผัสกับ เจ้าเทคโนโลยีเหล่านี้แน่นอน