ผลการวิจัยบอกว่าการดื่มน้ำนอกจากทำให้สดชื่นแล้วยัง...ด้วยนะรู้ไหม?

ดื่มน้ำทำให้ฉลาด

เคยมีไหมในบางวันที่เรารู้สึกว่าไม่มีสมาธิกับการทำอะไรทั้งสิ้น? สำหรับคนที่ลุยงานหนักมาทั้งวันแล้วรู้สึกว่าสมองไม่แล่นเอาซะเลย บางทีการดื่มน้ำให้เพียงพอ อาจเป็นทางออกที่ดี คำแนะนำนี้ไม่ใช่คำกล่าวอ้างที่เลื่อนลอย เพราะมันมาจากผลการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 33 คน เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างการอ่อนล้าของสติปัญญา กับภาวะการขาดน้ำ ว่าทั้ง 2 อย่างนี้มีความเกี่ยวข้องกัน

เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า ภาวะที่ร่างกายขาดน้ำอย่างรุนแรงนั้นจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเรา รวมถึงมีผลข้างเคียงทางด้านกายภาพและสุขภาพจิต แต่การวิจัยล่าสุดได้เผยให้เห็นว่า แม้การที่เราขาดน้ำเพียงเล็กน้อย ก็ส่งผลต่อการใช้สมองคิดวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ ได้เลย

ในช่วงฤดูร้อน แสงอาทิตย์แผดเผาร่างกายและทำให้เราสูญเสียน้ำ ภาวะการขาดน้ำอาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ระดับการขาดน้ำอาจเพิ่มขึ้นได้ถึง 2% ภายในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมง หากเราออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวมากๆ ภายใต้ความร้อนของแสงแดด และนั่นก็มากพอที่จะทำให้สภาพจิตใจของเราเกิดความทุกข์ทรมาน

และการวิจัยล่าสุด ที่ทำกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนจำนวน 33 คน ได้เผยให้เราเห็นปัญหาที่เกิดจากสภาวะที่ร่างกายขาดน้ำเพียงเล็กน้อย นั้นได้ส่งผลกระทบต่อสมองได้อย่างชัดเจน โดยได้ทดสอบให้กลุ่มตัวอย่างลองเล่นการ์ดเกมส์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ร่างกายอยู่ในสภาวะขาดน้ำเพียงเล็กน้อย นั้นมีความผิดพลาดในการเล่นเกมส์สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ร่างกายได้รับน้ำอย่างเพียงพอถึง 12% และเมื่อให้กลุ่มตัวอย่างที่ขาดน้ำ กลับมาได้รับน้ำอย่างเพียงพอ ก็พบว่าพวกเขากลับมาเล่นเกมส์ได้อย่างเป็นปกติ

ไม่ว่าเราจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือทำงานอยู่ในสายอาชีพใดก็ตาม การที่ตัดสินใจผิดพลาดถึง 12% นั้นก็เป็นอะไรที่น่าห่วง และอาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัย และเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าสมองไม่แล่นเอาซะเลย ให้ยกแก้วน้ำขึ้นมาดื่มซะบ้าง แต่ในประเด็นที่ว่า ร่างกายของคนเรานั้นแท้จริงแล้วต้องการน้ำวันละกี่แก้ว ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน

ปริมาณน้ำที่ร่างกายต้องการนั้นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน แต่เครื่องชี้วัดที่ดีอย่างหนึ่งคือ สีของปัสสาวะ กล่าวคือ ถ้ายิ่งปัสสาวะของเรามีสีที่ขาวใส นั่นหมายความว่าร่างกายของเราได้รับน้ำอย่างเพียงพอ แต่ก็ไม่ต้องกระตือร้นกินน้ำเข้าไปมากมายในแต่ละวันเพื่อให้ปัสสาวะมีสีขาวใสในทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำ แค่ปัสสาวะมีสีเหลืองอ่อนๆ นั่นก็แสดงว่าร่างกายได้รับน้ำอย่างเหมาะสมแล้วหล่ะ

Ref: bgr.com/2018/07/30/dehydration-symptoms-mental-cognition-test/

Ref: news.thaiware.com/14157.html


2018-08-03 10:57:56