เอกอัครราชทูตไทย และที่ปรึกษา พร้อมคณะดูงานสิงคโปร์เยี่ยมชมสมาคมสมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์ 2561

 


2018-06-26 10:56:14