• สมาร์ทซิตี้
  • โปรแกรมตรวจจับใบหน้า ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายความต้อการ สามารถตรวจจับด้รั้งละหลายใบหน้าในเวลารวดเร็ว แม้จะมีสิ่งปิดบังบางส่วนในพื้นที่ใบหน้า

ABOUT

WHO WE ARE ?

 

 

“สมาคม สมาร์ทซิตี้ ไทยแลนด์ “ ย่อว่า “ สมซท”

สมาคมสมาร์ทซิตี้ ไทยแลนด์ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่   ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ เกิดจากการเล็งเห็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในเรื่องการให้ความรู้กับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนหรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องระบบบริหารเมืองอัจฉริยะเสมือนจริง ร่วมกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยแบบครบวงจรและเป็นการรวมกลุ่มของผู้มีความเชียวชาญในด้านต่าง ๆ ของระบบเมืองอัจฉริยะทางกลุ่มมีความตั้งใจที่จะให้ความรู้ความเข้าใจ ข้อมูลข่าวสาร และจัดอบรมด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบเมืองอัจฉริยะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาประเทศได้ในอนาคต สามารถสนับสนุนและประสานงานกิจกรรมผู้ที่สนใจระบบเมืองอัจฉริยะทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งการจัดสมาคมขึ้นมาครั้งนี้จะกระทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เกิดความสัมพันธ์มิตรภาพที่ดี ไม่มีการแสวงหาผลกำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกันแต่อย่างใด ตลอดจนไม่เกี่ยวข้องกับด้านการเมืองแต่อย่างใด

สมาคมสมาร์ทซิตี้ ไทยแลนด์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ

(๑) เป็นศูนย์รวมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ

(๒) ส่งเสริมให้ความรู้ ข่าวสาร และจัดอบรมเทคโนโลยีด้านเมืองอัจฉริยะ

(๓) สนับสนุนให้ความร่วมมือแก่ภาครัฐและหน่วยงานสำคัญๆในเรื่องระบบบริหารเมืองอัจฉริยะเสมือนจริง

(๔) สนับสนุนและประสานงานกิจกรรมด้านเมืองอัจฉริยะ

(๕) สมาคมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆทั้งสิ้น

 

คณะกรรมการบริหารกิจการของ สมาคมสมาร์ทซิตี้ ไทยแลนด์

๑. นายกตัญญู กลับสุวรรณ์ ตำแหน่ง นายกสมาคม
๒. นายอัครพล สุขตา   ตำแหน่ง  อุปนายกท่านที่ 1
๓. นายกฤษฎา ปานบำรุง ตำแหน่ง  อุปนายกท่านที่ 2
๔. นางสาวปวริศา วรรณสุข
ตำแหน่ง  เลขานุการ
๕. นายวรัชญ์ วัฒนากุลชัย  ตำแหน่ง  ประชาสัมพันธ์
๖. นายปฐมพงศ์ วาระนุช ตำแหน่ง  ที่ปรึกษา
๗. นายสมชาย ประจักษ์สูตร์   
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

                                                              

 

                                       ใบสมัครสมาชิก สมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ สำหรับนิติบุคคล ประจำปี 2561

สมัครสมาชิก


ที่บ้าน ที่ทำงาน

หมายเหตุ สมาชิกสามัญ หมายถึงผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เครือข่าย อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทซิตี้

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุงเทพ สาขาโชคชัย 4 ลาดพร้าว

ชื่อบัญชี สมาคมสมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์ เลขที่บัญชี 2300880990

เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมใบสมัครสมาชิก ได้ทาง email:info@scta.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ จิดาภา 02-9314264

ติดต่อเรา

ขอขอบคุณที่สละเวลาในการติดต่อเรา
เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้รับข้อความจากคุณ และจะทำการตอบกลับโดยเร็วที่สุด


คุณได้ส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ

เกิดความผิดพลาดในการส่งข้อความของคุณ กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง!

7/290 หมู่10 ถนน โชคชัย4 ซอย 51
แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
ติดต่อทั่วไป : info@scta.or.th
โทร : 0-2931-4263 ,คอลเซ็นเตอร์ : 0-2931-4264
โทรศัพท์มือถือ : (092)493-6191 (085)489-1452
แฟกซ์ : 0-2931-5517